Przetwarzanie chmurowe w GIS na przykładzie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Ł. Wojnowski

Słowa kluczowe:

przetwarzanie chmurowe; GIS; architektura zorientowana na usługi; baza danych

Pełny tekst:

PDF