System informacji przestrzennej o wydarzeniach biblijnych jako narzędzie dokumentowania światowego dziedzictwa kulturowego

Małgorzata Brzezińska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Albina Mościcka
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Anna Wrochna
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; dziedzictwo kulturowe; Biblia

Pełny tekst:

PDF