Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej - propozycja specjalistycznego geoportalu

M. Stelmaszczuk

W. Drzewiecki

M. Bielecki

Słowa kluczowe:

upowszechnianie wiedzy; techniki obserwacji Ziemi; geoportal

Pełny tekst:

PDF