Stan i perspektywy rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

E. Janczar
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

K. Mączewski
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

Krajowy System Informacji o Terenie; system informacji przestrzennej; społeczeństwo informacyjne; eEuropa

Pełny tekst:

PDF