Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Michał Bednarczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Renata Pelc-Mieczkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Artykuł zawiera rozważania na temat roli geolokalizowanych zdjęć panoramicznych w systemach informacji przestrzennej. Stały rozwój w dziedzinie informatyki sprawia, że wciąż pojawiają się nowe możliwości i pomysły na realizację wizualizacji danych przestrzennych. Jednym z tych trendów jest wykorzystanie zdjęć panoramicznych, które dzięki swej specyfice bardzo szczegółowo obrazują rzeczywisty wygląd otoczenia i co za tym idzie stanowią zbiór cennych informacji. W niniejszym artykule autorzy, odnosząc się do istniejących trendów, rozważają możliwości rozszerzenia spektrum zastosowań tej technologii w dziedzinie GIS i geodezji.
W pracy skupiono się między innymi na problemie prezentacji zdjęć panoramicznych w stacjonarnym systemie GIS, którego interfejs, z uwagi na odmienną funkcjonalność, nie jest do tego przystosowany. Zaproponowano własne rozwiązanie, będące kompromisem dającym możliwość wygodnej prezentacji geolokalizowanych panoram w projektach opracowywanych z wykorzystaniem stacjonarnego oprogramowania GIS. W proponowanym rozwiązaniu postawiono na nieskomplikowany sposób wykonania projektu oraz możliwość wykorzystywania opracowanych danych zarówno lokalnie jak i w Internecie. Dodatkowym założeniem było oparcie projektu w jak największym stopniu na oprogramowaniu open source, co znacznie redukuje koszty.
Kolejne szerzej rozpatrywane zagadnienie to zastosowanie zdjęć panoramicznych podczas zakładania i dokumentacji osnów geodezyjnych. Autorzy, rozważając taką możliwość, proponują własne rozwiązanie, bazujące na technologiach internetowych.
Poza tym, artykuł stanowi próbę przeglądu współczesnych zastosowań zdjęć panoramicznych jako technologii, która mimo, że znana jest już od bardzo dawna, nadal stanowi źródło inspiracji w wielu dziedzinach. W ten sposób autorzy próbują odnieść się i wskazać pewne kierunki rozwoju w domenie ich zainteresowań jaką jest geodezja oraz systemy GIS.

Słowa kluczowe:

GIS; geolokalizowane zdjęcia panoramiczne; panoramy w geodezji; zrobotyzowana głowica do panoram; rozszerzona percepcja rzeczywistości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Akcay O., Duran Z., Garagon Dogru A., Toz G., Altan O., 2012: Panoramic Image Integration Within a Web-Based GIS Application. XXXV ISPRS Conference Proceedings.

Allen P., Feiner S., Troccoli A., Benko H., Ishak E., Smith B., 2004: Seeing into the past: creating a 3D modeling pipeline for archaeological visualization. Proceedings. 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission:751-758, doi: 10.1109/TDPVT.2004.1335391.

Bednarczyk M., Łukasiak J., 2011: Development of The Three-Dimensional Object Based on the Results of Reflectorless Total Station Measurement, New Technology and Instruments in Survey. Monografia Politechniki Gdańskiej.

Bolibok L. 2010: Sprzęt i ekspozycja zdjęć w fotografii hemisferycznej w badaniach leśnych. Leśne Prace Badawcze vol. 71(1): 105-115.

Dufour J-Y., 2013: Intelligent Video Surveillance Systems, ISTE Ltd., John Wiley & Sons Inc.

Gawin, A., 2003: Dokumentacja i prezentacja obiektów zabytkowych w fotografii panoramicznej. Geodezja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 9:593-601.

Góra-Klauzińska A., Benicewicz-Miazga A., Klauziński E., 2012: Historia fotografii panoramicznej. Kwartalnik Internetowy CKfoto.pl ISSN 2080-6353 Nr CK 11/2012 (I-III 2012).

Guo, J., Zhong, R., & Zeng, F., 2014: Panoramic Images Mapping Tools Integrated Within the ESRI ArcGIS Software. [In:] IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 17, no. 1, p. 012261, IOP Publishing.

Hazelhoff L., Creusen I., de With P. H. N., 2014: Mutation detection for inventories of traffic signs from street-level panoramic images. Proc. SPIE 9026, Video Surveillance and Transportation Imaging Applications, 90260V, doi:10.1117/12.2036732.

Ikeda, S., Sato, T., & Yokoya, N., 2003: High-resolution panoramic movie generation from video streams acquired by an omnidirectional multi-camera system. [In:] Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems, MFI2003: 155-160. Proceedings of IEEE International Conference on IEEE.

Kwiatek K., Litwin U., 2013: Panoramic videography as a potential tool for enhancement of land intensity factors. Geomatics. Landmanagement and Landscape No. 3: 67-80.

Langlotz T,. Wagner D., Mulloni A., 2012: Online Creation of Panoramic Augmented-Reality Annotations on Mobile Phones, IEEE Pervarsive Computing vol. 11, no. 2: 56-63.

Luhmann T., 2010, Panorama Photogrammetry for Architectural Applications. Mapping No139: 40-45, ISSN 1131-9100.

Pelc-Mieczkowska R., 2014: Primary results of using hemispherical photography for advanced GPS mission planning. 9th International Conference “Enviromnental Enginiering”, Vilnius, Lituania. http://.enviro.vgtu.lt

Petsa, E., Kouroupis, S., Karras, G.E., 2001: Inserting the past in video sequences. IAPRS, 34(5C7): 707-712.

Schwalbe, E., 2005: Geometric Modeling and Calibration of Fisheye Lens Camera Systems. Proceedings 2nd Panoramic Photogrammetry Workshop. Int. Archives of Photogrammetry and Remote Sensing.