Rozwijanie kompetencji miękkich w zakresie projektowania systemów geoinformacyjnych

Albina Mościcka
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Warszawa
Polska

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Celem publikacji jest odniesienie do koncepcji „T-shaped people” w obszarze nauczania projektowania systemów geoinformacyjnych. Idea „T-shaped people” rozpropagowana została przez Tima Browna, dyrektora firmy IDEO, jednej z najbardziej innowacyjnych firm Doliny Krzemowej. Podejście to z powodzeniem jest stosowane przez szereg światowej sławy firm, takich jak np. Apple, Intel czy Nike. Dobry projektant oprócz licznych kompetencji twardych powinien charakteryzować się szerokim wachlarzem umiejętności społecznych, które umożliwią mu odniesienie sukcesu w pracy zawodowej, a także zrealizowanie z powodzeniem najbardziej wymagających projektów IT. Autorki przedstawiają techniki służące rozwijaniu kompetencji miękkich wśród studentów, stosowane na przedmiotach Zastosowanie systemów informacji przestrzennej (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, WAT) oraz Inżynieria systemów informatycznych (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, UWM w Olsztynie) oraz podsumowują doświadczenia z ostatnich dwóch lat realizacji zajęć.

Słowa kluczowe:

innowacyjna technika; koncepcja T-shaped people; system informacji geograficznej; inżynieria systemów informatycznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Adler P., Heckscher H., Prusak L, 2011: Building a Collaborative Enterprise. Four keys to creating a culture of trust and teamwork. Harvard Business Review 89 (7-8): 94-101.

Brown T., 2008: Design thinking. Harvard Business Review 86 (6): 84-92.

Isaacson W., 2012: The Real Leadership Lessons of Steve Jobs. Harvard Business Review 90 (4): 93-102.

Hansen M.T., 2011: An Interview with IDEO CEO Tim Brown: T-Shaped Stars: The Backbone of IDEO’s Collaborative Culture. Available online 7th April 2015, (dostęp 2.07.2015 r.) http://chiefexecutive.net/ideo-ceo-tim-brown-t-shaped-stars-the-backbone-of-ideoae%E2%84%A2s-collaborative-culture

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego. Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1520.

Wujec T., 2015: Marshmallow challenge, (dostęp 1.07.2015 r.) www.marshmallowchallenge.com