Program studiów magisterskich w dziedzinie geoinformatyki - przykład z Chorwacji

Jacek Kozak

Polska

Damir Medak

Chorwacja

Adrijana Car

Austria

Słowa kluczowe:

geoinformacja; nauczanie; Proces Boloński; tworzenie programu studiów

Pełny tekst:

PDF (English)