Propozycja znowelizowania wytycznych technicznych G-3.4 uwzględniająca nowe technologie pomiarowe

P. Falkowski

Z. Parzyński

J. Uchański

Słowa kluczowe:

inwentaryzacja architektoniczna; inwentaryzacja budowlana; integracja; harmonizacja; standardy

Pełny tekst:

PDF