Techniki GIS w Elektronicznym Atlasie Środowiska Polski - łączenie edukacyjnych treści zawodowych i ogólnokształcących

Maria Andrzejewska
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Marek Baranowski
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Monika Rusztecka
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

edukacja ekologiczna; nowoczesne pomoce dydaktyczne; edukacyjne programy multimedialne; interaktywne mapy

Pełny tekst:

PDF