Profesor Jerzy Gaździcki wybitny uczony, wychowawca, organizator i społecznik

Marek Baranowski
UNEP/GRID Warszawa
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Ewa Musiał
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Pełny tekst:

PDF