Przykłady wykorzystania danych z mapy glebowo-rolniczej z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej

Janina Rudowicz-Nawrocka
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

mapa glebowo-rolnicza; gleby; ochrona środowiska

Pełny tekst:

PDF