System informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju

Jadwiga Brzuchowska
Politechnika Wrocławska
Polska

Słowa kluczowe:

polityka przestrzenna; planowanie miast; plany miejscowe; proces planowania; partycypacja społeczna; gospodarka przestrzenna; intranet; internet; Internetowy Serwer Map

Pełny tekst:

PDF