Proponowane funkcje systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Maria Kolińska
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Tadeusz Chrobak
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; geoinformacja; baza danych

Pełny tekst:

PDF