SocScape – otwarte zasoby danych do wizualizacji rasowoetnicznej struktury ludności w Stanach Zjednoczonych

Anna Dmowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Tomasz Stepinski
University of Cincinnati

Streszczenie

Wizualizacja rasowo-etnicznej struktury ludności jest coraz częściej wykorzystywana w
opracowaniach demograficznych. Jednakże, nadal nie są to opracowania powszechnie stosowane.
Ograniczenia w wykorzystaniu map mogą wynikać z ograniczonego dostępu do bezpłatnych,
gotowych do wykorzystania zasobów. Celem tego opracowania jest przedstawienie projektu
SocScape. SocScape (ang. Social Landscape) jest projektem badawczym, który zapewnia szerokiej
społeczności (nie tylko akademickiej i naukowej) łatwy i bezpłatny dostęp do zasobów
umożliwiających wizualizację segregacji rasowej oraz zróżnicowania rasowo-etnicznego
w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych. Projekt SocScape składa się z dwóch komponentów:
(1) aplikacji mapowej SocScape (http://150.254.124.68/socscape_usa/ ) oraz (2) witryny
internetowej SocScape (http://socscape.edu.pl ).

Słowa kluczowe:

wizualizacja, zróżnicowanie i segregacja rasowo-etniczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Andersson, E. K., Malmberg, B., Costa, R., Sleutjes, B., Stonawski, M. J., De Valk, H. A., 2018: A

comparative study of segregation patterns in Belgium, Denmark, the Netherlands and Sweden:

Neighbourhood concentration and representation of non-European migrants. European Journal

of Population, 34(2), 251–275.

Bakillah, M., Liang, S., Mobasheri, A., Jokar Arsanjani, J., Zipf, A., 2014: Fine-resolution

population mapping using OpenStreetMap points-of-interest. International Journal of

Geographical Information Science, 28(9), 1940–1963.

Dmowska, A., 2019: Dasymetric modelling of population distribution – large data approach.

Quaestiones Geographicae, 38(1), 15-27.

Dmowska, A., Stepinski, T. F., 2016: Mapping changes in spatial patterns of racial diversity across

the entire United States with application to a 1990–2000 period. Applied Geography, 68, 1–8.

Dmowska, A., Stepinski, T. F., 2017: A high resolution population grid for the conterminous United

States: The 2010 edition. Computers, Environment and Urban Systems, 61, 13–23.

Dmowska, A., Stepinski, T. F., 2019: Racial dot maps based on dasymetrically modeled gridded

population data. Social Sciences, 8(5), 157

Dmowska, A., Stepinski, T. F., 2021: Long-time series of racial maps with a time-invariant legend.

https://doi.org/10.31235/osf.io/untx3

Dmowska, A., Stepinski, T. F., Netzel, P., 2017: Comprehensive framework for visualizing and

analyzing spatio-temporal dynamics of racial diversity in the entire United States. PLoS One,

(3), e0174993.

Holloway, S. R., Wright, R., Ellis, M., 2012: The racially fragmented city? Neighborhood racial

segregation and diversity jointly considered. The Professional Geographer, 64(1), 63–82.

Langford, M., 2013: An evaluation of small area population estimation techniques using open access

ancillary data. Geographical Analysis, 45(3), 324–344.

Sturgis, P., Brunton-Smith, I., Kuha, J., Jackson, J., 2014: Ethnic diversity, segregation and the

social cohesion of neighbourhoods in London. Ethnic and Racial Studies, 37(8), 1286-1309.

Wong, D. W., 2016: From aspatial to spatial, from global to local and individual: Are we on the

right track to spatialize segregation measures?. [W:] Recapturing space: New middle-range

theory in spatial demography (pp. 77–98). Springer, Cham.