Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych

Izabela Basista

Polska

Jarosław Bydłosz

Polska

Piotr Cichociński

Polska

Słowa kluczowe:

Geography Markup Language; INSPIRE; Web Feature Service

Pełny tekst:

PDF