Uwarunkowania implementacji Katastralnego Modelu Administrowania Terenem w Polsce

Jarosław Bydłosz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Słowa kluczowe:

Katastralny Model Administrowania Terenem; księgi wieczyste; ewidencja gruntów i budynków; infrastruktura informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF