Stosowanie systemów informacji przestrzennej celem przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich

M. Leszczyńska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Słowa kluczowe:

GIS; planowanie przestrzenne; zrównoważony rozwój

Pełny tekst:

PDF