Przetwarzanie historycznych rękopisów z wykorzystaniem standardów OGC i bazy danych przestrzennych

Grzegorz Myrda
ORCID: 0000-0002-2756-8654

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie

Przekształcanie danych analogowych w cyfrowe, w przypadku średniowiecznych rękopisów najczęściej nie jest możliwe w sposób automatyczny. Z kolei tradycyjne, stosowane dotąd powszechnie metody są czasochłonne i kończą się zwykle jedynie publikacją samych wyników prac, bez materiałów źródłowych będących ich podstawą. W ramach prac prowadzonych w Instytucie Historii PAN, powstały metody i narzędzia usprawniające prowadzenie prac nad historycznymi rękopisami (nie tylko mapami), wykorzystujące technologie GIS i działające zgodnie ze standardami OGC. Co istotne, rola narzędzi GIS, przestrzennych baz danych i odpowiednich standardów nie ogranicza się jedynie do zwykłej lokalizacji obiektów przestrzennych na mapie. Ich zastosowanie wykracza poza typowe przypadki użycia, wykorzystywane są one bowiem również do obsługi danych niegeograficznych, choć w pewnym sensie przestrzennych, czyli treści rękopisów. Dzięki temu prace postępują szybciej, są mniej kosztowne, a także łatwiej jest uzyskać efekt synergii międzyprojektowej wykorzystując wielokrotnie te same dane, lub wzbogacając je w kolejne warstwy informacyjne. Co ważne te same narzędzia wykorzystywane są również do publikacji rezultatów prac. W połączeniu z budowaną do tego celu odpowiednią ontologią otrzymujemy w wyniku jednorodne i jednocześnie wszechstronne narzędzia do rejestrowania, analizowania i publikowania zmian w osadnictwie, zachodzących w czasie i przestrzeni, przez setki lat historii terenów dawnej i obecnej Polski.

Przesłano: 10.01.2019 Zaakceptowano: 25.11.2019 Opublikowano: 12.12.2019

Słowa kluczowe:

baza danych przestrzennych; OGC; HGIS; geografia historyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Garbacz P., Ławrynowicz A., Szady B., 2018: Identity criteria for localities. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Volume 306: Formal Ontology in Information Systems: 47-54, 10.3233/978-1-61499-910-2-47

Garbis G., Kyzirakos K., Koubarakis M., 2013: Geographica: A Benchmark for Geospatial RDF Stores (Long Version). In: Alani H. et al. (eds) The Semantic Web – ISWC 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol 8219, 343-359. Springer, Berlin, Heidelberg.

Harbelot B., Arenas H., Cruz C., 2013: Continuum: A spatiotemporal data model to represent and qualify filiation relationships. 4th ACM SIGSPATIAL International Workshop on GeoStreaming (IWGS) 2013, Oct 2013, Orlando, United States.

Słoń M., Słomski M., 2017: Edycje cyfrowe źródeł historycznych (Digital editions of historical sources). W: Jak wydawać teksty dawne, Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: 65–84, Poznań.

Szady B., Ławrynowicz A., 2018: Considering Identification of Locality in Time: Theoretical and Practical Approach. In: Fogliaroni P., Ballatore A., Clementini E. (eds) Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory. COSIT 2017. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 283-291, Springer, Cham.

Open Geospatial Consortium, 2006: Web Map Server Implementation Specification https://www.opengeospatial.org/standards/wms

Open Geospatial Consortium, 2010: Web Feature Service 2.0 Interface Standard https://www.opengeospatial.org/standards/wfs