Struktura pokrycia terenu w Polsce i jej zmiany w ostatniej dekadzie XX wieku

Elżbieta Bielecka
Institute of Geodesy and Cartography
Polska

Andrzej Ciołkosz
Institute of Geodesy and Cartography
Polska

Słowa kluczowe:

CORINE Land Cover; baza danych; zmiany pokrycia terenu

Pełny tekst:

PDF (English)