Prowadzenie bazy zieleni z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania oraz GIS w celu ochrony zieleni i dostosowania jej do zmian zachodzących w przestrzeni miasta

Jarosław Zawadzki
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Streszczenie

Zieleń jest istotnym elementem współczesnego miasta. Chcąc zapewnić zrównoważony rozwój
miastu należy zadbać o jej kondycję i odpowiedni udział w przestrzeni miasta. Dla efektywnego
zarządzania zielenią niezbędna jest informacja o niej, w tym informacja
o środowisku jej życia. Informację taką można uzyskać wykorzystując nowoczesne metody
obrazowania i narzędzia GIS. Jednymi z ważniejszych źródeł informacji o zieleni stają się obecnie
cyfrowe zdjęcia i chmury punktów z lotniczego i naziemnego skaningu laserowego. Usługi dotyczące
zieleni opracowane w oparciu o takie dane zaprezentowane w układzie 2D i 3D dają pełną
informację o stanie zieleni i jej potrzebach.

Słowa kluczowe:

baza zieleni, inwentaryzacja zieleni, skaning, model 3D, System Informacji Przestrzennej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Będkowski, K., Piekarski, E., 2014: Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników, Warszawa.

Bujakiewicz, A., Preuss, R., 2016: Wieloźródłowe dane fotogrametryczne dla tworzenia 3D modeli

miast, Koszalin.