Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego

K. Eckes
Akademia Górniczo-Hutnicza

Słowa kluczowe:

GIS; system informacji przestrzennej; system ekspertowy

Pełny tekst:

PDF