Problemy przetwarzania obrazu sonarowego na potrzeby sonarowej mapy dna

Mariusz Borawski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Polska

Pełny tekst:

PDF