Uwarunkowania i koncepcja kształcenia w zakresie geoinformacji na studiach kierunku geologii

J. Michalak

Słowa kluczowe:

studia geologiczne; program studiów; nauka o geoinformacji; geomatyka; profil absolwenta

Pełny tekst:

PDF