Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych

J. Bachowska

A. Majcher

P. Pachół

S. Piróg

Słowa kluczowe:

schemat aplikacyjny; wytyczne techniczne; aktualizacja bazy; Baza Danych Obiektów Topograficznych

Pełny tekst:

PDF