Tom 18, Zeszyt 4(91), 2020

Spis treści

1. QGIS jako narzędzie dokumentacyjne i analityczne w pracy archeologicznej
Igor Tarłowski, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 205-210