Redukcja szumów w szeregach czasowych NDVI z zastosowaniem filtra Savitzky-Golay

Jędrzej Bojanowski
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Wanda Kowalik
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Zbigniew Bochenek
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

szeregi czasowe NDVI; redukcja szumu; filtr Savitzky-Golay; AVHRR; VCI

Pełny tekst:

PDF (English)