System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej

Robert Słowikowski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Anna Fijałkowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Z każdym rokiem poszerza się zakres zastosowań technologii systemów informacji przestrzennej, coraz więcej specjalistów z różnych branż korzysta z takich systemów.
Celem artykułu jest przedstawienie projektu systemu informacji przestrzennej dla wnętrza budynku, łącznie z jego praktyczną realizacją. Opracowanie wykonano dla Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Zostały uwzględnione potrzeby różnych użytkowników końcowych projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszczenia w bazie danych obiektów i atrybutów obiektów niezbędnych do zarządzania budynkiem. Projekt został wykonany na podstawie planów budynku oraz kolejnych jego inwentaryzacji. Szczególny nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa i ochrony. Na zakończenie omówione zostały aktualne i perspektywiczne zastosowania tego rodzaju rozwiązań.
Wykonany system został odpowiednio opublikowany w formie geoportalu.

Słowa kluczowe:

baza danych przestrzennych; BIM; wizualizacja 3D

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

El Meouche R., Rezoug M., Hijazi I., 2013: Integrating and managing BIM in GIS, software review. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-2/W2, ISPRS 8th 3DGeoInfo Conference & WG II/2 Workshop, 27-29 November 2013, Istanbul, Turkey.

Gotlib D., Gnat M., 2013: Spatial database modeling for indoor navigation systems, Reports on Geodesy and Geoinformatics vol. 95: 49-63. ISSN (Print) 0867-3179, DOI: 10.2478/rgg-2013-0014.

Kang T., 2013: Case Study about BIM on GIS platform development project with the standard model. ISO/TC 211 Standards in Action Workshop, Busan, Korea. http://www.isotc211.org

Navendren D., Manu P., Shelbourn M., Mahamadu A.M., 2014: Challenges to building information modelling implementation in UK: designers' perspectives. Proceedings of 30th Annual ARCOM Conference, At Portsmouth, UK, Vol. 1, DOI: 10.13140/2.1.1093.5685.

Parkitny Ł., Lupa M., Materek K., Inglot A., Pałka P., Mazur K., Kozioł K., Chuchro M., 2013: Koncepcja i opracowanie Geoportalu AGH. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 3(60): 79-85, PTIP, Warszawa.

Parsanezhad P., Dimyadi J., 2014: Effective Facility Management and Operations via a BIM-based Integrated Information System. CIB W070, W111 & W118 Conference, Copenhagen, Denmark, DOI: 10.13140/2.1.2298.9764.

Wagner A. A., 2001: Architektura Politechniki Warszawskiej, 382 s. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Zhao, P., Suryanarayanan, S., Simões, M.G., 2013: An energy management system for building structures using a multi-agent decision-making control methodology. IEEE Transactions on Industry Applications 49(1): 322-330.

Zlatanova, S., Sithole, G., Nakagawa, M., Zhu, Q., 2013: Problems in indoor mapping and modeling. -International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 1(4): 63-68, ISPRS.