Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych

E. Kozubek
Instytut Geodezji i Kartografii

P. Werner
Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

miary dostępności; potencjał demograficzny; społeczeństwo informacyjne; technologie informacyjne i komunikacyjne

Pełny tekst:

PDF