Analiza porównawcza metod modelowania powierzchni w aspekcie opracowania numerycznego modelu dna morskiego

J. Łubczonek
Akademia Morska w Szczecinie

Słowa kluczowe:

metody modelowania powierzchni; numeryczny model dna; nawigacja morska

Pełny tekst:

PDF