CzarnocinGIS - narzędzie wspomagania decyzji dla społecznego obszaru chronionego Park Natury Zalewu Szczecińskiego

Rafał Benedyczak
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Igor Szakowski
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; aktywna ochrona przyrody; Natura 2000

Pełny tekst:

PDF