CzarnocinGIS - narzędzie wspomagania decyzji dla społecznego obszaru chronionego Park Natury Zalewu Szczecińskiego

R. Benedyczak
Uniwersytet Szczeciński

I. Szakowski
Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

GIS; aktywna ochrona przyrody; Natura 2000

Pełny tekst:

PDF