Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów drogowych na przykladzie bazy danych topograficznych

Marta Szostak
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Krystian Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

regiony strukturalne sieci drogowej; TBD; generalizacja obiektowa

Pełny tekst:

PDF