Automatyzacja waloryzacji funkcji lasu z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

P. Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu

M. Chirrek
Akademia Rolnicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

System Informatyczny Lasów Państwowych; waloryzacja; funkcje lasu

Pełny tekst:

PDF