Analiza precyzji i dokładności pomiarów GPS w warunkach leśnych

Mieczysław Bakuła
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Stanisław Oszczak
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Renata Pelc-Mieczkowska
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Marcin Suchocki
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Marta Chrostowska
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Marcin Rudziński
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

RTK; wielotorowość sygnału; nieoznaczoność pomiarów fazowych

Pełny tekst:

PDF