Analiza precyzji i dokładności pomiarów GPS w warunkach leśnych

M. Bakuła
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie

S. Oszczak
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie

R. Pelc-Mieczkowska
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie

M. Suchocki
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie

M. Chrostowska
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie

M. Rudziński
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

RTK; wielotorowość sygnału; nieoznaczoność pomiarów fazowych

Pełny tekst:

PDF