Analiza porównanwcza modelu danych ewidencji gruntów i budynków z modelem katastru FIG

Zenon Parzyński

Polska

Witold Radzio

Polska

Słowa kluczowe:

kataster; integracja; harmonizacja; standardy

Pełny tekst:

PDF