Dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne Wydziału Leśnego SGGW w zakresie leśnej geomatyki

Heronim Olenderek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Grażyna Kamińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

SGGW; Wydział Leśny; badania naukowe; kształcenie; geomatyka

Pełny tekst:

PDF