Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie leśnej geomatyki na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu

Paweł Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

nauka; dydaktyka; geomatyka; leśnictwo; Poznań

Pełny tekst:

PDF