Edukacja geoinformacyjna - aspekty organizacyjne i technologiczne

Katarzyna Sosnowska
ESRI Polska
Polska

Słowa kluczowe:

edukacja geoinformacyjna; technologia GIS; programy nauczania GIS

Pełny tekst:

PDF