Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych odwzorowaniach równopolowych

P. Pędzich

M. Kuźma

Słowa kluczowe:

odwzorowania kartograficzne równopolowe; zniekształcenia odwzorowawcze;wieloboki geodezyjne

Pełny tekst:

PDF