Analiza profilu metadanych INSPIRE w kontekście potrzeb administracji samorządowej

T. Starzyk

Słowa kluczowe:

metadane; INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej; administracja samorządowa

Pełny tekst:

PDF