Badanie wpływu parametrów filtracji geodanych pozyskiwanych wielowiązkową sondą interferometryczną GeoSwath+ na wynik modelowania powierzchni dna

A. Stateczny

P. Grodzicki

M. Włodarczyk

Słowa kluczowe:

hydrografia; echosonda wielowiązkowa

Pełny tekst:

PDF