Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym

Adam Iwaniak
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Polska

Adam Śliwiński
CON TERRA - Gesellschaft für Angewandte Informationstechnologie mbH, Münster
Niemcy

Maciej Tobjasz
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

krajowa infrastruktura danych przestrzennych; GIS korporacyjny

Pełny tekst:

PDF