Analiza wpływu redukcji odwzorowawczych na wartość wyznaczanych pól powierzchni wieloboków w odwzorowaniach równopolowych

P. Pędzich

M. Kuźma

Słowa kluczowe:

odwzorowania równopolowe; redukcje odwzorowawcze pól; wieloboki geodezyjne

Pełny tekst:

PDF