Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni

Tadeusz Chrobak
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Pełny tekst:

PDF (English) PDF