Doświadczenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w dokumentowaniu i archiwizowaniu dzieł sztuki

Paweł Boliński
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

dokumentowanie prac konserwatorskich; inwentaryzowanie dzieł sztuki; bazy danych; archiwa; zarządzanie

Pełny tekst:

PDF