Badanie własności metrycznych odwzorowania Gaussa-Krûgera elipsoidy na sferę

Jerzy Balcerzak

Polska

Paweł Pędzich

Polska

Słowa kluczowe:

odwzorowanie kartograficzne; zniekształcenia odwzorowawcze; odwzorowanie Gaussa-Krûgera; odwzorowanie Mercatora

Pełny tekst:

PDF