GeoAzbest – serwis do monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych

Małgorzata Krówczyńska
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

WGS84 Polska Sp. z o.o.
Polska

Ewa Wilk
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

WGS84 Polska Sp. z o.o.
Polska

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano aplikację webową umożliwiającą i ułatwiającą prowadzenie procesu monitorowania usuwania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Aplikacja pod nazwą GeoAzbest jest narzędziem opracowanym dla Ministerstwa Rozwoju w ramach realizacji zadań przewidzianych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Serwis został zaprojektowany i przygotowany dla czterech typów odbiorców: Głównego Koordynatora „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, marszałków województw, gmin oraz wszystkich zainteresowanych tematyką azbestową. Do budowy geoserwisu wykorzystane zostały otwarte standardy określone przez Open Geospatial Consortium (OGC) – jako system bazodanowy PostgreSQL i PostGIS oraz jako serwer mapowy GeoServer. Celem opracowania serwisu GeoAzbest było połączenie danych opisowych w bazie azbestowej z danymi geoprzestrzennymi z innych rejestrów i zaprezentowanie tej tematyki szerokiej grupie odbiorców. Dodatkowo osoby zajmujące się monitorowaniem wyrobów azbestowych w gminach i urzędach marszałkowskich otrzymały narzędzie do kontroli i weryfikacji danych, które otrzymują od wykorzystujących wyroby azbestowe, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującym w tym zakresie.

Słowa kluczowe:

geoserwis azbestowy; baza danych; usuwanie azbestu; analizy geoprzestrzenne; aplikacja webowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bac-Bronowicz J., Berus T., Karyś A., Kowalski P., Olszewski R., 2008: Koncepcja i realizacja internetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne. Roczniki Geomatyki t. 6, z. 5: 15-22, PTIP, Warszawa.

Feng M., Liu S., Euliss Jr. N.H., Young C., Mushet D., 2011: Prototyping an online wetland ecosystem services model using open model sharing standards. Environmental Modelling & Software vol. 26, no. 4: 458-468.

Goodchild M.F., 2000: The current status of GIS and spatial analysis. Journal of Geographical Systems vol. 2, no. 1: 5-10.

Gordov E, Bryant K., Bulygina O., Csiszar I., Eberle J., Fritz S., Gerasimov I., Gerlach R., Hese S., 2012: Development of Information-Computational Infrastructure for Environmental Research in Siberia as a Baseline Component of the Northern Eurasia Earth Science Partnership Initiative (NEESPI) Studies. [In:] Regional Environmental Changes in Siberia and Their Global Consequences: 19-55. Springer, Berlin.

Hendry N., 1965: The Geology, Occurrences, and Major Uses of Asbestos. Annals of the New York Academy of Sciences vol. 132: 12-21.

King C., Mayes D., Dorsey D.A., 2011: Benign asbestos-related pleural disease. Dm Diseanse a Month vol. 57, no. 1: 27-39.

Kowalski P., 2007: Znaczenie integracji danych geograficznych w serwisach internetowych typu „mashup”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 17a: 395-404.

Krówczyńska M., Wilk E., Zagajewski B., 2014: The Electronic Spatial Information System – tools for the monitoring of asbestos in Poland. Miscellanea Geographica – Regional Studies On Development 18 (2): 59-64.

Krówczyńska M., Wilk E., Pabjanek P., Zagajewski B., Meuleman K., 2016: Mapping asbestos-cement roofing with the use of APEX hyperspectral airborne imagery: Karpacz area, Poland – a case study. Miscellanea Geographica – Regional Studies On Development 20 (1): 41-46.

Ming-Hsiang T., 2004: Integrating Web-based GIS and image processing tools for environmental monitoring and natural resource management. Journal of Geographical Systems vol. 6, no 2: 155-174.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. M.P. nr 50, poz. 735, zm. uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r., M.P. nr 33, poz. 481.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Warszawa. Dostęp maj 2002. https://www.mr.gov.pl/media/15234/Program_2002.pdf

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki. M.P. nr 38, poz. 373.

Rob, M.A., 2003: Some challenges of integrating spatial and non- spatial datasets using a geographical information system. Information Technology for Development vol. 10, issue 3: 171-178.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest. Dz.U. 2013, poz 25.

Stensgaard A.S., Saarnak Ch., Utzinger J., Vounatsou P., Simoonga Ch., Mushinge G., Rahbek C., Møhlenberg F., Kristensen T., 2009: Virtual globes and geospatial health: the potential of new tools in the management and control of vector-borne diseases. Geospatial Health tvol.3 no 2: 127-141.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Dz.U. nr 101, poz. 628, z późn. zm.

Virta R., 2002: Asbestos: Geology, Mineralogy, Mining, and Uses. Open-File Report 02-149. Dostępny na: pubs.usgs.gov/of/2002/of02-149/

Vukotic A., Goodwill J., 2011: Apache Tomcat 7. New York, NY: Apress.

Wilk E., Krówczyńska M., Zagajewski B., 2014: Asbestos manufacturing plants in Poland. Miscellanea Geographica – Regional Studies On Development 18 (2): 53-58.

Wit B., 2013: Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń. Dostęp w Cyfrowej Bibliotece Politechniki Lubelskiej www.bc.pollub.pl

Wit B., Kuś D., Malendowski M., 2013: System informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń. Dostęp w Cyfrowej Bibliotece Politechniki Lubelskiej www.bc.pollub.pl

Yu X., Liu H., Yang Y., Zhang X., Li Y., 2013: GeoServer based forestry spatial data sharing and integration. Applied Mechanics and Materials vol. 295-298: 2394-2398.

Źródła internetowe:

Geoserver, http://geoserver.org/

Geoportal Krajowy, http://www.geoportal.gov.pl/dane