Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w Europie

Maria Andrzejewska
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Marek Baranowski
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; ochrona przyrody; środowisko; Natura 2000

Pełny tekst:

PDF