Działalność międzyresortowego Zespołu do spraw Infrastruktury Geoinformacyjnej 2001-2003

J. Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

E. Musiał
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Słowa kluczowe:

infrastruktura geoinformacyjna; społeczeństwo informacyjne; międzyresortowy zespół

Pełny tekst:

PDF