Analiza funkcjonalności aplikacji wspomagających prowadzenie EMUiA

Marta Chojnacka
ORCID: 0000-0003-3430-393
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Agnieszka Chojka
ORCID: 0000-0002-9567-1848
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Wejście w życie ustawy o IIP spowodowało zmianę zasad prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości w gminach. Od strony formalnej ewidencja jest ustanowiona w prawie geodezyjnym i kartograficznym (PGiK) a uszczegółowiona w rozporządzeniu w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Ustawa PGiK nie tylko definiuje zadania gminy w zakresie EMUiA, ale także zastrzega, że rejestr ten musi być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Natomiast rozporządzenie EMUiA szczegółowo określa wymagania dla aplikacji wspomagającej prowadzenie tej ewidencji. W odpowiedzi na powyższy warunek, na polskim rynku pojawiło się wiele aplikacji komputerowych wspomagających prowadzenie EMUiA.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy funkcjonalności 3 wybranych aplikacji przeznaczonych do prowadzenia EMUiA w Polsce.

Przesłano 25.11.2016 Zaakceptowano 12.12.2016 Opublikowano 30.03.2017

Słowa kluczowe:

EMUiA; ewidencja miejscowości, ulic i adresów; oprogramowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Aplikacja EMUiA, 2016: Portal dla użytkowników Aplikacja EMUiA (The user's portal, EMUiA application). https://emuia.gugik.gov.pl/

Chojnacka M., 2016: Analiza funkcjonalności aplikacji do prowadzenia EMUiA. Praca magisterska (The functionality analysis of an EMUiA application. The master's thesis). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Katedra Geodezji Szczegółowej, Olsztyn.

EMUiA, 2012: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (The Decree of the Minister of Administration and Digitisation of January 9,2012 on the register of localities, streets and addresses). Dz.U. 2012, nr 23, poz. 125.

GEMA, 2012: GEMA EMUiA. Opis aplikacji (GEMA EMUiA, Description of the application). GISON, Systemy geoinformatyczne, Kraków.

Moduł, 2016: Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (The register of localities, streets and addresses). GEOBID Sp. z o.o., Katowice.

IIP, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (The Act of March 4,2010 on the spatial information infrastructure). Dz.U. 2010, nr 76, poz. 489.

iMPA, 2014: Internetowy Manager Punktów Adresowych. Podręcznik użytkownika (The Internet manager of address points. The user's manual). GEO-SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa.

NPN, 2004: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r., w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (The Decree of the Minister of Infrastructure of October 28, 2004 on order numbers of real estates). Dz.U. 2004, nr 243, poz. 2432.

PGiK, 1989: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (The Act of May 17,1989, Geodetic and Cartographic Law). Dz.U. 2010, nr 193, poz. 1287.

Pyka K., 2014: EMUiA jako element infrastruktury informacji przestrzennej (EMUiA as an element of the spatial information infrastructure). Część I materiałów szkoleniowych. Warszawa.

GI 6 i.Adres, 2016: Aplikacja GEO-INFO i.Adres (The GEO-Info i.Adres application). SYSTHERM INFO Sp. z o.o., Poznań.

Szkolenia, 2016: Szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z aplikacji EMUiA (Training courses for local government employees on the use of the EMUiA application). http://www.aplikacjaemuia.pl/

TERYT2, 2016: Projekt TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (The state register of borders and areas of units of the territorial division of Poland). GUGiK, Warszawa.

TERYT3, 2016: Projekt TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I (Development of systems for maintaining address registers - the 1st stage). GUGiK, Warszawa.