Geoinformacja na kierunkach studiów związanych z gospodarowaniem przestrzenią

Dariusz Korpetta
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; kształcenie; gospodarka przestrzenna; architektura krajobrazu; ochrona środowiska

Pełny tekst:

PDF